ДИАГНОСТИКА АУРА

ДИАГНОСТИКА АУРА

ДИАГНОСТИКА АУРА

 http://kristalnoleglo-terapia.com

ХОЛИСТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ

Адаптометрията е иновативен метод за диагностициране на човешкото здраве и психоемоционалния статус,нямащ аналог в света.

Вашата аура е вашето здраве. С адаптометрично замерване можете да видите къде и какви нарушения имате в аурата на здравословно ниво. Това е единствения метод,чрез който можете да изпреварите всяка една болест.

Чрез измерване на биологично активни точки на дланите на ръцете, явяващи се представители на енергийното състояние на основните седем чакри, се показва индивидуалната картина на аурата на човека в дадения момент. По промените в графиката могат да бъдат проследени влиянията на психоемоционалните страсове, вредното енергийно въздействие на микровълновия смог, да се проследи негативното въздействие от човек на човек. При всяко негативно въздействие в картината на аурата настъпват промени и остават до тогава, докато не бъдат корегирани или възстановени съответните органи или системи, пострадали от негативното формационно въздействие. По такъв начин успешното подбрано терапевтично въздействие ще отслабва или напълно ще унищожава негативните явления в аурата.

 чрез метода -ДИАГНОСТИКА НА АУРАТА може чрез графичното изображение на аурата да се направят изводи за общото състояние на организма. Освен това методът позволява да бъдат видяни бъдещите, току що зараждащи се нарушения, които не могат за сега да бъдат открити с методите на класическата ортодоксална медицина. Това е така, защото в действителност причините за тези материализирани симптоми се проявяват първично в енергоинформационната матрица на човека. И именно тази енергоинформационна същност се регистрира с програмата - Адаптометрия/ Диагностика на АУРАТА/

Аурата - това е енергийният паспорт на човека

Аурата на човешкото тяло е многослойна енергийна сфера, която е образувана от излъчваната от тялото енергия, взаимодействаща с атмосферата на Земята. Сама по себе си тя е черупката, тя е пашкулът, тя е защитната обвивка на тялото и тя филтрира повечето от енергийните влияния. Тя привлича тези, от които имаме нужда, но и много често се случва да се прилепват и такива енергии, от които нямаме нужда и те ни вредят. Чакрите са енергийни бази, намиращи се в съзвучие с по-големите енергийни полета на Вселената, а аурата функционира като двупосочна антена, провеждаща енергия от околната среда към чакрите и обратно.

За да видим индивидуалната картина на аурата на човек е необходимо да се измерят биоактивни точки по дланите на ръцете, като тези точки са явяват представители на седемте основни чакри.

По промените на графиката могат да бъдат проследени влиянията на психоемоционалните стресове, вредното енергийно въздействие от микровълновия смог, да се проследи и негативното въздействие от човек на човек. При всяко негативно въздействие в картината на аурата настъпват промени и остават до тогава, докато не бъдат коригирани, а именно да бъдат възстановени енергийните меридиани и съответно - органи и системи, пострадали от негативното въздействие. Успешно подбраното терапевтично въздействие ще отслаби или напълно ще унищожи негативните явления в аурата.

Методът "адаптометрия", разработен от академик Александър Влахов и академик Олга Влахова, няма аналог в световната практика - "Немедицинска доклинична скринингова енергоинформационна адаптометрия на човешката матрица".

Този метод дава възможност своевременно да бъдем информирани за енергийните изменения и нарушения, физиологичните отклонения още в доклиничен стадий. Определя и вероятното присъствие на инфовируси.

Методът "адаптометрия" дава възможност да се реши:

 • Определяне на енергетическите нарушения в матрицата и на какво ниво са тези проблеми
 • Определяне на ядрата на патология
 • Да се контролират терапевтичните методи, тяхната ефикасност и резултатите от терапията
 • Оценка на адаптивните способности на организма
 • Визуализация на лезии и вирусна информация на чужди влияния върху енергийната матрица /чрез други методи те не могат да бъдат проследени/

Методите за изследване на софтуерния модул "АДАПТОМЕТРИЯ" ви позволява:

 • идентифициране на енергийни смущения в холографската матрица - следователно да се уточни нивото на проблемите на тествания посетител
 • оценка на енергийно-адаптивна способност на организма
 • да се наблюдават нарушения на матрицата в реално време (това е невъзможно да се проследи с други методи)
 • да се сравнят графиките на две посещения на посетителя, за да се следи ефикасността на различните методи за терапевтична интервенция
 • да се идентифицират "основните" болести (като ниво)
 • адекватно да следят резултатите от динамиката от биофидбек
 • оптимизиране на избора на метод за диагностика и алгоритъм за персонализирано лечение
 • наблюдаване отговора, следователно енергийната реакция на организма за дълго време
 • 10 минути са необходими за диагностициране на аурата и чакрите и в резултат на това получаваме двуизмерна и триизмерна графика на аурата. Това спестява значително време и проучвания на посетителя в сравнение с конвенционалните методи на изследване
 • определена степен на вероятност (доста висока) предполага наличието на някои болести
 • поема конституцията на посетителя за тест на личността и неговия модел на базовата линия на поведенческите реакции и различните методи за терапевтична интервенция
 • да се идентифицират "основните" болести (като ниво)

ДИАГНОСТИКА НА АУРА СЕ ПРАВИ НА ПРАЗЕН СТОМАХ-СУТРИН НА ГЛАДНО ИЛИ 3 ЧАСА ДА НЕ СЕ ПРИЕМА ХРАНА ПРЕДИ ДИАГНОСТИКАТА.

ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА ПРИЕМ НА GSM : 0879 66 12 31 / 02 477 54 45

 

 

Няма добавени продукти в тази категория.
Уеб Дизайн Джусита Дес. БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА ЕООД © 2021