ТУМОРИ

ТУМОРИ

ТУМОРИ

НОВ ЕФИКАСЕН МЕТОД ЗА ТЕСТВАНЕ В % И ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРНИ ОБРАЗОВАНИЯ И

ТУМОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО МЕТОДА НА КВАНТОВАТА ФИЗИКА

ЗА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ:

БЕЗ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

СЕ УСКОРЯВАТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ И РЕГЕНЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ В ЧОВЕШКИЯТ ОРГАНИЗЪМ.

ПРОДУКТЪТ Е НАПЪЛНО БЕЗВРЕДЕН ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ И Е ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА ВСЕКИ ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ

 

ОНКО БЛАНКА №1                                      

 1. АДЕНОМ                                                                              0%
 2. АНГИОМИКСОМА                                                             0%
 3. АНГИОСАРКОМ                                                                 0%
 4. АСТРОЦИТОМ                                                                   0%
 5. БАЗОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ                                      0%
 6. БЛАСТОМ                                                                           0%
 7. ГЛИОБЛАСТОМ                                                                 0%
 8. ГЛОМУС ТУМОР                                                                0%
 9. ДЕРМАТОФИБРОМАТОЗА                                               0%
 10. ДЕРМАТОФИБРОСАРКОМА                                           0%
 11. ЕНДОТЕЛИОМ                                                                    0%
 12. КАРЦИНОМ                                                                        0%
 13. ЛЕВКЕМИЯ                                                                          0%
 14. ЛЕЙОМИОМА                                                                    0%
 15. ЛЕЙОМИОСАРКОМА                                                        0%
 16. ЛИМФАНГИОМ                                                                  0%
 17. ЛИМФОМ                                                                            0%
 18. ЛИМФОСАРКОМ                                                                0%
 19. ЛИПОМА                                                                              0%
 20. ЛИПОСАРКОМА                                                                 0%
 21. МЕЗОТЕЛИОМ                                                                   0%
 22. МЕЛАНОМА                                                                        0%
 23. МЕНИНГИОМА                                                                   0%
 24. МИКСОМА                                                                          0%
 25. МИОМА                                                                               0%
 26. НЕВРИНОМА                                                                       0%
 27. НЕВРОБЛАСТОМ                                                                0%
 28. НЕВРОФИБРОМА                                                               0%
 29. НЕВРОФИБРОМАТОЗА                                                     0%
 30. НЕВРОФИБРОСАРКОМА                                                  0%
 31. ОСТЕОБЛАСТОМ                                                               0%
 32. ОСТЕОСАРКОМ                                                                  0%
 33. РАБДОМИОМА                                                                  0%
 34. РАБДОМИОСАРКОМА                                                     0%
 35. САРКОМА                                                                             0%
 36. СИНОВИАЛЕН САРКОМ                                                   0%
 37. ТЕРАТОМ                                                                             0%
 38. ФИБРОМА                                                                           0%
 39. ФИБРОМАТОЗА                                                                 0%
 40. ФИБРОСАРКОМА                                                              0%
 41. ХЕМАНГИОМА                                                                   0%
 42. ХОНДРОБЛАСТОМ                                                            0%
 43. ХОНДРОМ                                                                           0%
 44. ХОНДРОСАРКОМ                                                               0%
 45. ШВАННОМА                                                                        0%

 

ОНКО БЛАНКА № 2

 1. АДЕНОМ                                                                                    0%
 2. БЛАСТОМ   анормален растеж на тъкан,

състояща се от деформирани клетки,

 които са загубили първоначалната им

функция и форма.                                                                             0%

 1. ЕНДОТЕЛИОМ                                                                           0%
 2. МИКСОМА –тумор на сърцето                                             0%
 3. САРКОМА-кости и меки тъкани                                           0%
 4. ТЕРАТОМ- Тератогенните тумори,възникват

 при смущение в ембрионалното развитие                               0%

 1. ФИБРОМА- Неракови образувания в матката          0%
 2. HEC-205-кожни тумори                                                           0%
 3. HEC-269-лимфни тумори                                                        0%
 4. HEC-284-ендотела и тъкан                                                     0%
 5. HEC-290-мускули и сухожилия                                             0%
 6. HEC-291-уретър и пикочен мехур                                        0%
 7. HEC-41-зъби,венци,парадонтоза                                         0%
 8. HEC-56-кръвоносна система                                                  0%
 9. HEC-64 -очи                                                                                 0%
 10. HEC-66-нервна система                                                           0%
 11. HEC-101-клетъчен баланс                                                       0%

 

 

Няма добавени продукти в тази категория.
Уеб Дизайн Джусита Дес. БОЖЕСТВЕНА СВЕТЛИНА ЕООД © 2019